utorak, 11 decembar 2018 11:58

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na predstavljanju Nacrta analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović prisustvovaće predstavljanju Nacrta analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, 12. decembra 2018. godine.

Cilj navedene analize je da pruži podršku Vladi Crne Gore, odnosno Savjetu za prava djeteta, resornim ministarstvima i institucijama u analiziranju multisektorske podrške i odgovora sistema u pružanju inter-sektorskih intervencija i usluga iz oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite i drugih sektora djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i njihovim porodicama. Nalazi i preporuke ove analize će se koristiti za informisanje budućih politika zasnovanih na dokazima kako bi se poboljšala multisektorska saradnja i sistemski odgovor, socijalna uključenost djece sa smetnjama u razvoju i razvoj nacionalnih smjernica i konkretnih preporuka za jačanje multisektorskog nacionalnog sistem usluga za djecu sa smetnjama.

Predstavljanje Nacrta analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori održaće se u terminu od 9 sati i 30 minuta do 12 sati, u Plavoj sali zgrade Ujedinjenih nacija.