ponedjeljak, 26 novembar 2018 14:45

Održana 34. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje današnju sjednicu posvetio je obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Pored članova Odbora, sjednici su prisustvovali: dr Melvida Gusinjac, v.d. generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, prim. dr Gordana Rašović, direktorica Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, dr Mirjana Praštalo Grubiša iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdavlja Podgorica, dr Aleksandra Marjanović iz Savjetovališta za HIV/AIDS Instituta za javno zdravlje Crne Gore, dr Alma Čičić, šefica Odsjeka za polno i krvlju prenosive bolesti u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, dr Mišo Pejković, izvršni direktor CAZAS-a i Marija Milić, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge u NVO Juventas.

Tokom konstruktivne i sveobuhvatne rasprave konstatovano je da je HIV/AIDS problem sa kojim se bori društvo na globalnom nivou.

Na sjednici se razgovaralo o edukaciji djece i nastavnika o HIV/AIDS-u kroz osnovno i srednje obrazovanje, edukaciji mladih muškaraca i žena, savjetovalištima za povjerljivo savjetovanje i testiranje, servisima za podršku populacije u riziku, nedjelji testiranja povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kontroli krvi dobrovoljnih davalaca krvi, načinu prenošenja infekcije, životu osoba koje su već inficirane virusom, dostupnim terapijama, budžetskim sredstvima za prevenciju HIV/AIDS, ulozi nevladinog sektora u borbi protiv HIV/AIDS u Crnoj Gori, kao i zakonodavnom okviru.

Na osnovu diskusije predsjednik Odbora Suad Numanović predložio je određene zaključke, koji će biti proslijeđeni nadležnim organima za njihovo sprovođenje.