utorak, 20 novembar 2018 14:56

Predstavnici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetili Centar za djecu i mlade „Ljubović“

Predsjednik Odbora Suad Numanović i članovi Odbora Nikola Divanović i Boris Mugoša posjetili su, danas, Centar za djecu i mlade „Ljubović” - Podgorica. Povod za posjetu je obilježavanje međunarodnog dana djeteta.

Predsjednik i članovi Odbora su održali sastanak sa direktoricom Centra za djecu i mlade „Ljubović“ Mirjanom Đurić, kao i sa specijalnim pedagozima Centra Novom Vukićević, Blagom Jukić Đurović i Sonjom Dragojević.

Direktorica Centra Mirjana Đurić naglasila je da je Centar „Ljubović“ jedina ustanova socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, koja se bavi institucionalnom zaštitom djece u sukobu sa zakonom. U Centru se zbrinjavaju, vaspitavaju i osposobljavaju djeca i omladina u sukobu sa zakonom, kao i djeca i omladina sa problemima u ponašanju, i to djeca i omladina oba pola, državljani Crne Gore kao i strani državljani. Maloljetnici su smješteni na osnovu sudske odluke ili odlukom Centra za socijalni rad.

Predsjednik Odbora Suad Numanović naglasio je da je neophodno jačati međuinstitucionalnu saradnju na državnom i lokalnom nivou u cilju rješavanja problema, koji imaju štićenici Centra, a posebno u oblasti prevencije.

Članovi Odbora su bili jednoglasni da ograničeni boravak štićenika u Centru predstavlja problem kao i da je potrebno naći načina da nadzor nad štićenicima postoji i nakon izlaska iz njega.

Nakon završenog sastanka, članovi Odbora obišli su prostorije u kojima borave štićenici i uvjerili se o adekvatnim uslovima njihovog boravka.