Print this page
utorak, 30 oktobar 2018 14:06

Održana 33. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je usvojio zaključak  sa 32. sjednice Odbora, održane 22. oktobra 2018. godine, na kojoj je, u skladu sa članom 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, održano konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Takođe, u okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa pozivom za studijsku posjetu Republici Sloveniji koji je od strane Odbora za rad, porodicu, socijalne poslove i invalide Državnog zbora Republike Slovenije upućen Kabinetu predsjednika Skupštine Crne Gore, a Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje je proslijeđen na upoznavanje i dalje postupanje.

Galerija fotografija