ponedjeljak, 22 oktobar 2018 18:42

Održana 32. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održano konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Na 32. sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, shodno članu 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, održano je konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pored članova Odbora i ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, sjednici su, u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovala sljedeća lica: predsjednik Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica, član Izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore Aleksa Marojević, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore Svetlana Vuksanović, direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Dušan Perović, državna sekretarka Ministarstva finansija Nina Vujošević i doc. dr Vesna Simović Zvicer sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Takođe, sjednici su, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali generalni direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja Jovo Pajović i izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Milisav Korać.

Sjednici je, u skladu sa članom 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovao poslanik Nikola Divanović.

U uvodnom izlaganju predsjednik Odbora Suad Numanović osvrnuo se na ključne odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, istakavši značaj socijalnog dijaloga koji je kontinuirano vođen između socijalnih partnera na tripartitnoj osnovi i koji je nastavljen i poslije javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, između ostalog, naglasio je da je Programom rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu predviđeno (za IV kvartal) utvrđivanje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i da će se tim zakonom, u cilju održivosti penzijskog sistema i veće pravednosti, preispitati zakonski uslovi koji omogućavaju ranije penzionisanje. Navedeno bi trebalo da utiče na sprječavanje ranog napuštanja tržišta rada i ranijeg penzionisanja. U svom daljem obraćanju, ministar je detaljno obrazložio suštinu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i dao podršku nastavku socijalnog dijaloga kroz Socijalni savjet.

U raspravi su aktivno učestvovali predstavnici sindikalnih organizacija, Unije poslodavaca Crne Gore, Ministarstva finansija, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ , kao i doc. dr Vesna Simović Zvicer, i tom prilikom, su iznijeli svoja interesovanja i predloge u vezi sa predmetnom temom. Takođe, tokom diskusije, dali su podršku nastavku socijalnog dijaloga i rješenjima do kojih bi se eventualno došlo kroz socijalni dijalog.

Članovi Odbora i poslanik Nikola Divanović su, učestvujući u raspravi, postavili određena pitanja predstavnicima subjekata koji su učestvovali u izradi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i istovremeno su dali podršku nastavku socijalnog dijaloga.

Na kraju, predsjednik Odbora Suad Numanović istakao je da Odbor podržava najavljeni nastavak socijalnog dijaloga na tripartitnoj osnovi. Takođe, konstatovao je da će predlozi zaključaka, sa ove sjednice Odbora, biti naknadno formulisani i usvojeni na njegovoj prvoj narednoj sjednici.