srijeda, 03 oktobar 2018 14:55

Održan sastanak predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa ambasadorom Republike Slovenije

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović sastao se danas sa ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori Mitjom Močnikom.

Sastanak je održan na inicijativu predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suada Numanovića, sa ciljem uspostavljanja bliže saradnje i razmjene iskustava između  Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i radnih tijela iste ili slične nadležnosti Državnog zbora Republike Slovenije.

Predsjednik Odbora je istakao da su oblasti zdravstva i socijalne zaštite životne teme za građane Crne Gore i da su njihova očekivanja najviše usmjerena upravo na te oblasti.

Govoreći o oblasti zdravstva, napomenuo je da je Crna Gora 2011. godine, potpisala Memorandum o saradnji u oblasti zdravstva i medicine sa Republikom Slovenijom. Numanović je rekao da je kroz saradnju dvije zemlje urađeno dosta ali i da postoji prostor da se ta saradnja upotpuni i podigne na još viši nivo.

Što se tiče socijalne zaštite, naveo je da se u toj oblasti sistemski radi na polju zakonodavstva kako bi se riješilo, uvijek aktuelno, pitanje balansa kvalitetne socijalne zaštite. U tom smislu konstatovao je da je 2010. godine, potpisan Sporazum o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom između Crne Gore i Republike Slovenije.

Predsjednik Odbora  posebno je istakao Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i naglasio da se, u ovom trenutku, Crna Gora suočava sa pitanjem održivosti penzionog sistema, zbog, kako je naveo, disbalansa između broja zaposlenih i broja penzionera u državi. U tom smislu, naveo je da je reforma penzionog sistema veoma važna tema i da bi Crnoj Gori, u toj oblasti, značajna bila iskustva Republike Slovenije.

Govoreći o Zakonu o radu, Numanović je naveo da je ovaj zakon pretrpio nekoliko izmjena u protekloj deceniji, ali da se, još uvijek, nije postigao cilj da svi socijalni partneri budu zadovoljni. Rekao je da se socijalni dijalog vodi na nivou Socijalnog savjeta Crne Gore i posebno je istakao intenzitet rada ovog tijela.

Imajući u vidu da Vlada Crne Gore priprema izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakon o radu do kraja 2018. godine, predsjednik Odbora je iskazao interesovanje Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje za realizaciju studijske posjete radnim tijelima, iste ili slične nadležnosti, Državnog zbora Republike Slovenije. On je izrazio mišljenje da bi ova posjeta bila veoma značajna za Odbor kako bi se, kroz kvalitetnu saradnju i razmjenu iskustava, dobio odgovor za donošenje ovih zakona, koji bi uticali na poboljšanje kvaliteta života građana Crne Gore.  

Ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori Mitja Močnik, razmijenio je sa predsjednikom Odbora iskustva Republike Slovenije iz oblasti koje su u nadležnosti Odbora i posebno naglasio kako bi potencijalna studijska posjeta, bila dobra mogućnost za razgovor sa poslanicima Državnog zbora Republike Slovenije povodom zatvaranja pregovaračkih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji.