četvrtak, 27 septembar 2018 14:12

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na sastanku sa ekspertkinjama razgovarao o podršci djeci sa smetnjama u razvoju

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović, učestvovao je danas na sastanku sa ekspertkinjama povodom izrade Analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori i njihovim porodicama.

Sastanak je održan u prostorijama Predstavništva UNICEF-a. Izradu Analize je iniciralo Predstavništvo UNICEF-a za Crnu Goru, shodno zaključku sa sastanka Savjeta za prava djeteta, koji je održan 17. jula 2018. godine.  

Učešće predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, predstavlja doprinos Odbora unapređenju prava, podrške sistema, multisektorske saradnje i sveopšte socijalne uključenosti djece sa smetnjama u razvoju.