srijeda, 18 jul 2018 12:11

Održana 30. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio i podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG”, broj 31/17).

U okviru tekućih pitanja, Odbor je usvojio Predlog zaključka  sa Okruglog stola, koji je održan 08. juna 2018. godine, na temu: „Jačanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori sa osvrtom na Predlog zakona o Socijalnom savjetu”, u organizaciji Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Takođe, u okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa aktivnostima predsjednika Odbora i pojedinih članova Odbora.