Print this page
petak, 08 jun 2018 18:27

Održana 28. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj sjednici Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje  razmotrio je i jednoglasno podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  zaštiti i zdravlju na radu i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor je usvojo zapisnik sa zaključcima sa Prve zajedničke sjednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za rodnu ravnopravnost, održane 23. februara 2018. godine, na temu „Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici“.

Galerija fotografija