četvrtak, 07 jun 2018 13:13

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje učestvovao u realizaciji polu-strukturisanog intervjua

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović učestvovao je danas u realizaciji polu-strukturisanog intervjua, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, na poziv Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, koji uz podršku UNICEF-a sprovodi kvalitativno istraživanje u cilju analize i procjene rada centara za socijalni rad u Crnoj Gori.

Učešće predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, predstavlja doprinos Odbora reformi sistema socijalne i dječje zaštite i podršku unapređenju organizacije i kvaliteta rada centara za socijalni rad širom Crne Gore, kako bi se poboljšao kvalitet usluga koje se pružaju djeci i porodicama, korisnicima socijalne i dječje zaštite.

Učestvujući u realizaciji polu-strukturisanog intervjua, predsjednik Odbora, posebno je ukazao na značaj reforme sistema socijalne i dječje zaštite. U vezi sa tim, predsjednik Odbora istakao je da će reforma sistema socijalne i dječje zaštite doprinijeti razvoju kvalitetne socijalne i dječje zaštite, i omogućiti raznovrsnost i pristup servisima, naročito na lokalnom nivou.