srijeda, 30 maj 2018 15:49

Održana 27. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o Socijalnom savjetu.

U okviru tačke tekuća pitanja, članovi Odbora su se upoznali sa informacijom povodom održanog sastanka u Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru, kojem su prisustvovali predsjednik Odbora Suad Numanović, poslanica Maja Bakrač i poslanik Mirsad Murić.

Takođe, Odbor se upoznao sa sadržinom zaključaka Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji su postupali po pritužbama građana.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, uz podršku UNICEF-a, sprovodi analizu i procjenu rada centara za socijalni rad u Crnoj Gori. Dogovoreno je da u polu strukturisanom intervjuu učestvuje članica Odbora Maja Bakrač.

Na osnovu Inicijative predsjednika Socijalnog savjeta Crne Gore Kemala Purišića, dogovoreno je da se održi sastanak predstavnika Socijalnog savjeta Crne Gore i članova Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje.