ponedjeljak, 23 april 2018 21:00

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetio ZU Specijalnu bolnicu za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje na čelu sa predsjednikom Odbora, Suadom Numanovićem i poslanicima Majom Bakrač i Mirsadom Murićem, boravio je u posjeti Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru.

U okviru posjete, održan je sastanak sa direktorom psihijatrijske bolnice Draganom Čabarkapom, načelnicom odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti dr Marinom Roganović i načelnikom sudskog odjeljenja dr Jovom Đedović.

Direktor Čabarkapa je upoznao prisutne da od svog osnivanja, 26. maja 1953. godine, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru predstavlja vodeću psihijatrijsku ustanovu u Crnoj Gori. U bolnici se, kao zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, obavlja specijalističko-konsultativna i visokospecijalizovana konzilijarno-zdravstvena djelatnost i bolničko liječenje pacijenata sa mentalnim problemima, uz odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju.

Kapacitet ZU Specijalne bolnice za psihijatriju iznosi 241 postelja, dok se prosječan broj pacijenata na hospitalnom tretmanu kreće od 250 do 280, i navode da je njena popunjenost maksimalna, odnosno preko 100%.

Liječenje u bolnici se obavlja po tipu dobrovoljne hospitalizacije ili prisilno – rješenjem nadležnog sudskog organa. Posebnu kategoriju predstavljaju tzv. sudski ili forenzički pacijenti, kojima je rješenjem nadležnog suda izrečena mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi odnosno mjera bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana ili alkoholičara.

Nakon završetka sastanka predsjednik Odbora i poslanici obišli su prostorije u kojima borave pacijenti ZU Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru.