utorak, 13 mart 2018 16:16

Održana 24. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrena jedna tačka dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, preispitao utvrđeni Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (realizacija zaključka Odbora broj 00-63-12/18-5/2 od 06. februara 2018.godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom).