četvrtak, 08 mart 2018 16:44

Održana 23. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, utvrdio Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori (realizacija zaključka Odbora broj 00-63-12/18-5/2 od 06. februara 2018.godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom).

Takođe, Odbor je usvojio dopunu Plana rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore za 2018. godinu.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor se upoznao sa aktivnostima predsjednika Odbora.