petak, 23 februar 2018 17:36

Zajednička sjednica tri odbora

Održana Prva zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore

Realizovano Konsultativno saslušanje Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i Kenana Hrapovića, ministra zdravlja, na temu: „Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici“.

Na danas održanoj zajedničkoj sjednici tri Odbora, prisutni resorni ministri, predstavnik institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, UNDP-ja, misije OEBS-a u Crnoj Gori i predstavnici civilnog sektora,, razmijenili su mišljenja i stavove na temu: „Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici“.   

Fokus saslušanja odnosio se važeći zakonodavni okvir, implementaciju i modele podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici. Pozvani ministri su, u okviru svojih nadležnosti, govorili o ključnim izazovima i predstojećim aktivnostima u cilju unaprjeđenja predmetne oblasti. Poslanici tri Odbora su, takođe, iznijeli svoja mišljenja i stavove na navedenu temu i postavljali pitanja pozvanim ministrima. U raspravi su aktivno učestvovali i predstavnici civilnog sektora koji su kroz primjere iz prakse dali svoj osvrt.

Nakon završene rasprave, konstatovano je da će tri odbora nastaviti dalju saradnju u cilju praćenja i poboljšanja ovog kompleksnog društvenog problema.