utorak, 13 februar 2018 12:33

Održana 22. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje je podnio poslanik Mićo Orlandić.

Amandman I poslanika Orlandića je prihvatio predstavnik predlagača zakona nakon čega je Odbor konstatovao da amandman I,  shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio predloženog zakona i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

Poslanik Orlandić je, na sjednici, konstatovao da povlači amandman II iz skupštinske procedure.

Odbor je razmotrio Predlog plana rada Odbora za 2018. godinu i isti jednoglasno usvojio.

U okviru treće tačke dnevnog reda „tekuća pitanja“, Odbor je odlučio da, povodom dvije predstavke Sigurne ženske kuće, održi zajedničku sjednicu sa Odborom za politički sistem, pravosuđe i  upravu i Odborom za rodnu ravnopravnost na kojoj bi bilo sprovedeno konsultativno saslušanje.  Povodom predstavke NVO Snažna mama, NVO Otvoreni centar „Bona fide“ i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja, Odbor je odlučio da, sa Odborom za prosvjetu, nauku, kulturu i sport i Odborom za rodnu ravnopravnost, održi zajedničku sjednicu na kojoj bi se, takođe, sprovelo konsultativno saslušanje.