utorak, 06 februar 2018 14:05

Održana 21. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio Izvještaj o radu za 2017. godinu. Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno usvojio Izvještaj o radu za prethodnu godinu.

U okviru tačke  „tekuća pitanja”, Odbor je usvojio zaključak u vezi održane 16. sjednice koju je posvetio obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Takođe, Odbor se upoznao sa predstavkama Sigurne ženske kuće kao i sa predstavkom NVO Snažna mama, NVO Otvoreni centar „Bona fide” i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja.