srijeda, 17 januar 2018 15:33

Održana 20. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata i Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

U okviru tačke tekuća pitanja, Odbor se upoznao sa inicijativom Savjeta za građansku kontrolu rada policije i podržao usvajanje izdatih preporuka.