četvrtak, 21 decembar 2017 13:32

Održana 18. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni List CG“ br. 31/17)

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmotrio je dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni List CG“ br. 31/17), koje je podnio poslanik Andrija Popović.

Odbor je predložio preformulaciju amandmana 1 sa kojоm se saglasio poslanik Andrija Popović.

Poslanik Andrija Popović je, na sjednici Odbora, saopštio da amandman 2 povlači iz procedure.

Predstavnik predlagača zakona nije prihvatio preformulisani amandman 1 poslanika Andrije Popovića. Odbor, takođe, nije prihvatio preformulisani amandman 1 poslanika Popovića.