ponedjeljak, 18 decembar 2017 14:40

Održana 17. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio jednu tačku dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19.aprila 2017. godine („Službeni list CG”,broj  31/17).

Pored članova Odbora sjednici su, u svojstvu predstavnika predlagača zakona, prisustvovali  generalni direktor Direktorata za socijalno staranje  i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija, direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić i načelnica Direkcije za razvoj usluga u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Ivana Šuković.

Odbor je podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19.aprila 2017.godine („Službeni list CG”,broj  31/17) i predložio Skupštini da ga usvoji.