petak, 01 decembar 2017 15:00

Održana 16. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje današnju sjednicu posvetio Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom

Sjednici su, pored članova Odbora, prisustvovali Senka Klikovac, savjetnica u Ministarstvu zdravlja, Marina Medojević, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Aleksandra Pavićević, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Milenko Vojičić, koordinator programa za pristupačnost u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore,  Milisav Korać, izvršni direktor Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Andrija Samardžić, savjetnik za socijalna pitanja u Savezu slijepih Crne Gore i Nataša Borović, direktorica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore.

Predstavnici organizacija, koje se bave problemima lica sa invaliditetom, govorili su o konkretnim pitanjima i problemima na koje osobe sa invaliditetom nailaze u svakodnevnom životu. S tim u vezi, ocijenjeno je da je u Crnoj Gori potrebno kreirati bazu podataka o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Takođe, potrebno je, dodatno, raditi na unapređenju položaja lica sa invaliditetom ali i dodatno unaprijediti neke zakonske okvire koji se odnose na prava osoba sa invaliditetom.

Predsjednik Odbora Suad Numanović, istakao je da je Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje otvoren za saradnju u realizaciji programa koji se preduzimaju na ovom planu.