srijeda, 29 novembar 2017 13:00

Održan sastanak predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa šefom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović sastao se sa šefom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Osamom Makavijem Kogalijem

Na sastanku je konstatovano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje kao i očekivanje podizanja te saradnje na viši nivo. Naglašeno je da je od važnosti, u budućem periodu, fokusirati se na poboljšanje položaja djece koja su u Crnoj Gori marginalizovana - djece romske populacije i djece bez roditeljkog staranja. Sagovornici su se, takođe, osvrnuli i na aktuelni problem koji se odnosi na vakcinaciju djece.

Predsjednik Odbora Suad Numanović je istakao da je značajno nastaviti sa  međusektorskom saradnjom jer se, bez takvog pristupa radu, ne mogu očekivati dobri rezultati. Zaključio je da je Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, u domenu svoje nadležnosti, otvoren za svaku vrstu saradnje kada je riječ o poboljšanju položaja i zaštite prava djece u Crnoj Gori.