subota, 28 oktobar 2017 04:39

Poslanik Drešević učestvovao na seminaru u Parizu

Član Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Nedžad Drešević učestvovao je na seminaru koji se održao u prostorijama Kancelarije Savjeta Evrope, u Parizu

Seminar na temu „Zapošljavanje, obuka i jednake mogućnosti: kako osigurati pravičan tretman i inkluziju za sve“ organizovao je Pododbor za Evropsku socijalnu povelju Odbora za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PSSE).

Na ovaj parlamentarni seminar pozvani su predstavnici 31 države u kojima je zabilježena neusklađenost državnog zakonodavstva i prakse sa Evropskom socijalnom poveljom, na osnovu zaključaka izvještaja Evropskog odbora za socijalna prava (ECSR) iz 2016. godine. Akcenat je stavljen na članove 1, 10, 15 i 20 Evropske socijalne povelje koji su u najvecoj mjeri bili predmet neusklađenosti.

Teme rasprave, koja se sastojala iz jutarnje i popodnevne sesije, bile su: usklađivanje socijalnih prava sa potražnjom na tržištu rada, uloga parlamenata, vlada, sindikata i privatnog sektora u procesu usklađivanja, ravnopravni uslovi za život i zapošljavanje ugroženih kategorija stanovništva kao što su osobe sa invaliditetom, žene, pripadnici manjina, mladi i starije osobe, megatrendovi u svijetu rada i posljedice njihovih politika po evropske države, izazovi prihvatanja novih oblika zapošljavanja i poslovne pokretljivosti, kao i razumijevanje nestandardnog zapošljavanja za (ponovno) uobličavanje socijalne zaštite.

Seminar je otvorila Sevinj Fatalijeva, predsjednica Pododbora za Evropsku socijalnu povelju, a uvodnu prezentaciju održala je Elijan Šemla, generalna izvjestiteljka Evropskog odbora za socijalna prava.

Nakon toga je uslijedila prva sesija, u kojoj su prezentacije održali Rudi Delaru, zamjenik šefa jedinice u Generalnom direktoratu Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju i Žerom Alb, zamjenik direktora za evropsku saradnju i strategiju u Banci za razvoj Savjeta Evrope. Predstavnik OECD-a nije prisustvovao seminaru, ali je gospođa Fatalijeva pročitala kratak rezime istraživačkog rada OECD-a na temu „Budućnost rada i vješina”.

U popodnevnoj sesiji, učesnicima seminara obratile su se Ana Ludvinek, upravnica istraživanja za socijalne politike u Evropskoj fondaciji za unapređenje života i uslova rada  Eurofaund i Marija Aleksinska, specijalistkinja za ekonomiju i tržište rada u Međunarodnoj organizaciji rada.

Ključne teme seminara bile su: pravo na rad, pravo na profesionalnu obuku, pravo lica sa invaliditetom na nezavisnost, društvene integracije i učešće u životu zajednice, kao i na pravo na jednake mogućnosti u pitanjima zapošljavanja.