Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Održano konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Odbor podržao Predlog zakona o ljekovima

Priznanje za institucije socijalne i dječje zaštite

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović obratio se građanima povodom situacije prouzrokovane novim koronavirusom:

Podrška za urađeno, građani da disciplinovano poštuju preporuke državnih organa

Strana 1 od 14