Predsjednik Odbora Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač, Halil Duković i Nedžad Drešević bili su juče 18. jula, u radnoj posjeti Domu starih „Grabovac” u Risnu. Cilj posjete je bio upoznavanje članova Odbora sa organizacijom i funkcionisanjem Doma i uslovima boravka njegovih korisnika.

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG“ broj 31/17) i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio amandman na Predlog zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017.godine („Službeni list CG”, br 31/17), koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Andrija Popović.

Odbor razmotrio četiri tačke dnevnog reda

Sjednica je posvećena Svjetskom danu borbe protiv pušenja

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o zdravstvenoj inspekciji.

 

U nastavku Pete sjednice, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je usvojio Izvještaj o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu.

Strana 1 od 2