Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

 Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Održano konsultativno saslušanje ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Utvrđen amandman na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Odbor razmotrio tri tačke dnevnog reda

Strana 1 od 15