Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao konsultativno saslušanje

Započeto razmatranje Predloga zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor razmotrio Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Strana 2 od 5