Na danas održanoj 32. sjednici Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio je Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“.

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Odbor utvrdio četiri amandmana na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Odbor razmotrio jedan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor podržao Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Strana 8 od 13