Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Na danas održanoj sjednici Odbora, nije razmotren amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnio poslanik Ranko Krivokapić (jedan), shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Odbor utvrdio amandman na Predlog zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu

Usvojena Deklaracija o sprječavanju uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu, upravljanju vodama i sistemima korišćenja voda

Na danas održanoj 33. sjednici, Odbor je odlučio da predložio Skupštini Crne Gore da usvoji Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“.

Strana 7 od 13