Odbor podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Članica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Ana Nikolić, prisustvovala je Šestoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji, koja se održava u Bukureštu, u Rumuniji.

Poslanica Ana Nikolić učestvovaće 21. marta, na Šestoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji koja će se održati u Bukureštu, u Rumuniji.

Sagovornici razmatrali pregovaračko Poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promjene

Razgovarano o iskustvima i podacima koji se odnose na regulativu u oblasti kvaliteta vazduha

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je sastanak sa predstavnicima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, NVO „Korina Animals“, Savjeta za građansku kontrolu rada policije i NVO „Mreža za zaštitu pasa i mačaka u Crnoj Gori“.

Strana 5 od 13