ponedjeljak, 24 jul 2017 15:53

Započeta Deveta sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je  i  podržao Predlog zakona o hemikalijama. Zakon je predložen u cilju sveobuhvatnog uređenja oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama, a posebno u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor. Predlogom zakona razrađene su obaveze svih daljih korisnika hemikalija, kao i obaveze zastupnika proizvođača.

Odbor je započeo razmatranje Predloga zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda. Tokom rasprave je ukazano na niz nedostataka ovog Predloga zakona koje je potrebno korigovati. Iz tog razloga je odgođeno izjašnjavanje o ovom Predlogu zakona za nastavak 9. sjednice Odbora.

Odbor nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o građevinskim proizvodima shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.