utorak, 23 jun 2020 11:27

Održana 84. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Razmotren Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je na danas održanoj sjednici razmotrio i podržao Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici. Predlogom odluke uređuju se pitanja koja se odnose na donošenje i implementaciju DPP Komarnica, granicu zahvata DPP, sadržaj DPP i stupanje na snagu Odluke.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“ za zamjenika predsjednika Odbora izabran je poslanik Strahinja Bulajić.