četvrtak, 31 oktobar 2019 13:50

Održana 64. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Na danas održanoj 64. sjednici Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio je Predlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini. Izmjene Zakona se odnose na usklađivanje Zakona sa Zakonom o komunalnoj policiji, kojim je utvrđeno da poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđenje komunalnog reda u oblasti buke čime je precizno utvrđena nadležnost organa za vršenje nadzora na lokalnom nivou u ovoj oblasti.