srijeda, 13 februar 2019 13:00

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao 46. sjednicu

Odbor razmotrio Predlog zakona

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Predlogom zakona se preciziraju pojedina zakonska rješenja sa posebnim akcentom na usaglašavanje materijalnih sa kaznenim odredbama i otklanjanje problema koji se javljaju u prekršajnom postupku.

Tokom rasprave ukazano je na potrebu dodatnog preciziranja pojedinih odredaba amandmanskim djelovanjem. Odbor je odlučio da se o Predlogu zakona izjasni naknadno.