ponedjeljak, 11 februar 2019 15:30

Održana 43. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor utvrdio Plan rada za 2019. godinu

Na danas održanoj 43. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  utvrđen je Plan rada za 2019. godinu. Planom rada predviđene su: zakonodavna aktivnost, tematske aktivnosti, razmatranje realizacije zaključaka Skupštine, konsultativna i kontrolna saslušanja i međunarodne aktivnosti. Posebnu pažnju u 2019. godini, Odbor će usmjeriti na pregovaračka poglavlja, koja su u njegovoj nadležnosti, i to: 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj,  12. Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13. Ribarstvo i 27. Životna sredina i klimatske promjene, kao i  druga poglavlja koja sadrže pravnu tekovinu usko povezanu sa oblastima koje Odbor prati.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“, Odbor je razmotrio više podtačaka.