srijeda, 26 septembar 2018 12:57

Održana 32. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Na danas održanoj 32. sjednici Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmotrio je Predlog zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora i Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“.

Predlogom zakona o izmjeni Zakona o planiranju prostora se predlaže da se rok za izradu planskih dokumenata produžava do 31. decembra 2018. godine. Po ovoj tački dnevnog reda, učešće na  sjednici Odbora uzeo je predstavnik Inženjerske komore, koji je upoznao Odbor sa Predlogom dostavljenih amandmana.

Predlogom Odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park „Skadarsko jezero“ stvoriće se formalne i planske pretpostavke za razvoj, organizaciju i uređenje prostora Skadarskog jezera, shodno principima održivog razvoja.

Nakon diskusije, Odbor je odlučio da se o ovim tačkama dnevnog reda izjasni na sljedećoj sjednici.