Print this page
petak, 27 jul 2018 15:47

Održana 31. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio  jedan amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore

Na danas održanoj 31. sjednici, Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je razmotrio amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore, koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu (jedan).

Nakon diskusije na Odboru i obrazloženja ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, poslanik Nimanbegu odustao je od predloženog amandmana.

Nakon rasprave o podnijetom amandmanu Odbor je jednoglasno odlučio da, shodno obrazloženju podnijetog amandmana poslanika Nimanbegua, predloži Skupštini Crne Gore da usvoji zaključak koji se odnosi na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i obavezuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da do kraja 2018. godine, a najkasnije do donošenja Plana generalne regulacije, utvrdi revidiranu granicu morskog dobra.

Amandman na Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore, koje je podnio poslanik Krivokapić (tri) nijesu razmotreni shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Galerija fotografija