četvrtak, 08 februar 2018 12:05

Održana 21. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Na, danas održanoj, 21. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje  razmotren je i podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, koji su podnijeli poslanici prof. dr Petar Ivanović i Marta Šćepanović, sa amandmanima Odbora koji su postali sastavni dio Predloga zakona. Predlogom zakona su precizirane pojedine odredbe radi efikasnije primjene i izvršeno pravno-tehničko usklađivanje.

Predlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi nije razmotren, shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.