petak, 22 decembar 2017 14:03

Održan sastanak članova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom zabrane cirkusa sa životinjama

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović i članovi Odbora, poslanica Ana Nikolić i poslanik Mirsad Murić, sastali su se sa predstavnicima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (Uprava) i Udruženja „Korina“. Povod sastanku je predlog za zabranu cirkusa sa životinjama u Crnoj Gori koji je Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje uputila Nevladina organizacija Udruženje  „Korina“.

Na sastanku je  razmotreno pitanje zabrane dresure životinja za javna izvođenja u Crnoj Gori. U tom kontekstu, predstavnici Uprave iznijeli su stav da se vode stalne kampanje za poboljšanje uslova boravka i tretmana, ne samo divljih nego i domaćih životinja na teritoriji Crne Gore. Naglašeno je da su sve procedure ulaska životinja u Crnu Goru usaglašene sa odgovarajućim propisima EU i da su sve životinje pod stalnim inspekcijskim i zdravstvenim nadzorom. Pozdravili su napore udruženja „Korina“ u praćenju uslova bezbjednosti, smještaja i etičnog odnosa prema životinjama.  

Poslanici su naglasili da je neophodna edukacija građana kako bi se podigla svijest o potrebi suživota ljudi, životinja i prirode, uz stalno praćenje kulturološkog fenomena zabave sa životinjama u regionu i Evropi.