srijeda, 29 novembar 2017 13:36

Održana 15. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je i  podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Tokom rasprave bilo je riječi o budžetu većeg broja programa u okviru Ministarstava poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Odbor je ocijenio prihvatljivim Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Odbor je, u okviru tačke “Tekuća pitanja”, zauzeo stav da je potrebno održati konsultativno saslušanje povodom pitanja regulisanja toka rijeke Bojane. Takođe, konstatovao je da je potrebno održati konsultativno saslušanje povodom Konačnog izveštaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu.

Odbor je odredio i predstavnike koji će učestvovati na sastanku sa Nevladinom organizacijom “Udruženje za podsticanje suživota Korina”.