četvrtak, 23 novembar 2017 13:27

Održana 14. sjednica Odbora za turizam, poljoprivedu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Na danas održanoj 14. sjednici Odbor je utvrdio i podnio tri amandmana na Predlog zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu.

Predstavnik predlagača prihvatio je amandmane i isti postaju sastavni dio Predloga zakona, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore.