četvrtak, 16 novembar 2017 15:00

Započeta 13. sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Na danas započetoj sjednici, Odbor je otvorio raspravu o Predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu. S obzirom da se ovim Predlogom prvi put u Crnoj Gori, u formi zakona, tretira voda za ljudsku upotrebu, u raspravi je postavljeno niz pitanja. Pitanja su se odnosila na ovlašćenja i odgovornosti subjekata ovlašćenih za inspekcijski nadzor zdravstvene ispravnosti vode, uslova sistema za vodosnabdijevanje u pogledu objekata, postrojenja, uređaja, pribora, opreme, izvora i rezervoara. Traženo je pojašnjenje za uspostavljeni sistem samokontrole koju sprovodi pravno lice, postupak obrade vode, uslove koje treba da ispunjavaju zaposleni na radnim mjestima na kojima dolaze u kontakt sa vodom, materijala i predmeta koji dolaze u kontakt sa vodom. Ukazano je na važnost održavanja sistema za vodosnabdijevanje i evidentiranje očitanih vrijednosti.

Odbor je nastavak rasprave i izjašnjavanje odgodio za nastavak 13. sjednice.

U okviru tačke „Tekuća pitanja“ predsjednik Odbora, prof. dr Petar Ivanović je upoznao članove Odbora sa rezultatima bilateralnih susreta koje je imao u periodu između dvije sjednice, kao i o predlogu civilnog sektora za izmjenu Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.