petak, 29 septembar 2017 17:12

Održana jedanaesta sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor ramotrio amandmane na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je amandmane koje su, na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, podnijeli poslanici mr Ervin Ibrahimović (dva), Jovanka Laličić i Marija Ćatović (dva),  Nikola Rakočević i Marta Šćepanović (jedan). Predlagač zakona je prihvatio amandman 1 poslanica Laličić i Ćatović i amandman poslanika Rakočević i Šćepanović. Predlagač je prihvatio i modifikovane amandman 2 poslanika Ibrahimovića i amandman 2 poslanica Laličić i Ćatović. Time su pomenuti amandamni, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine, postali sastavni dio Predloga zakona. Nakon obrazloženja predlagača zakona poslanik Ibrahimović je odustao od amandmana 1.