Odbor započeo raspravu o Predlogu zakona o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor ramotrio amandmane na Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor podržao Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor je, na danas započetoj, desetoj sjednici razmatrao Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, na današnjoj sjednici, razmotrio je  i  podržao Predlog zakona o hemikalijama. Zakon je predložen u cilju sveobuhvatnog uređenja oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama, a posebno u dijelu koji se odnosi na inspekcijski nadzor. Predlogom zakona razrađene su obaveze svih daljih korisnika hemikalija, kao i obaveze zastupnika proizvođača.

Strana 1 od 3