Konsultativno saslušanje na temu „Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica

Usvojen Plan rada Odbora za 2018. godinu

Učešće predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak na Konferenciji

Strana 9 od 13