Konsultativno saslušanje na temu „Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica

Usvojen Plan rada Odbora za 2018. godinu

Učešće predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost Nade Drobnjak na Konferenciji

Utvrđen Program osmog zasijedanja „Ženskog parlamenta“

Strana 8 od 12