Odbor razmotrio Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 29. sjednici, razmotrio je Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, u dijelu svoje nadležnosti.

Nakon rasprave, Odbor je, jednoglasno, podržao Predlog ovog zakona i predložio Odboru za ljudska prava i slobode, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da usvoji Predlog  zakona o o životnom partnerstvu lica istog pola.

U okviru tačke Tekuća pitanja Odbor je informisan o predstojećim aktivnostima.

Sjednici su prisustvovali/e: Blanka Radošević Marović, generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Jovan Ulićević, izvršni direktor Asocijacije „Spektra“, Ana Dedivanović, predstavnica Aktivističke grupe LBTQ žena „KvirA“, Danijel Kalezić, predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegro i Marica Vlahović, Queer Montenegro.

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, govorila je danas na otvaranju Svjetske konferencije žena u sektoru bezbjednosti, koja se održava u Budvi.

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu

Odbor razmotrio Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

Odbor razmotrio Predlog zakona o mladima

Sastanak nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i Balkanske regije, 25. i 26. januar 2019. godine

ponedjeljak, 17 decembar 2018 11:55

Održana 25. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Strana 5 od 13