Odbor razmotrio Predlog zakona o mladima

Sastanak nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost i Balkanske regije, 25. i 26. januar 2019. godine

ponedjeljak, 17 decembar 2018 11:55

Održana 25. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Obilježeno 75 godina političke participacije žena u Crnoj Gori

ponedjeljak, 12 novembar 2018 15:11

Održana 23. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Tema –  Pravni okvir poštovanja prava LGBTIQ osoba

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak i članica Odbora Branka Tanasijević, održale su sastanak sa ekspertkinjom UN WOMEN-a Sanjom Nikolin koja boravi u radnoj posjeti Crnoj Gori radi prikupljanja informacija u okviru programa UN WOMEN-a o promovisanju rodno osjetljivih politika u Jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji.

Strana 5 od 13