MICS istraživanje predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak govorila je na Regionalnoj konferenciji parlamentarki, koja je održana u Skoplju, 26. i 27. juna 2019. godine.

Tema: Izgradnja kapaciteta za inkluzivnu i efikasnu Skupštinu Crne Gore: rodna perspektiva u zakonodavstvu  

Razmotren  Izvještaj Crne Gore o implementaciji Pekinške deklaracije i Platforme za akciju (BpfA)  i Agende za održivi razvoj 2030 (AGENDA 2030)

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  konsultantom Vestminsterske fondacije za demokratiju Žarkom Hadži-Zafirovim.

Konsultativno saslušanje na temu: „Kako do najboljih rezultata u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Razmotren Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Program za sprovođenje Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period 2017-2021. za 2019. i 2020. godinu s Izvještajem o realizaciji Programa za 2018. godinu.

Strana 4 od 13