Odbor razmotrio Strategiju protiv trgovine ljudima 2019 -2024. godine i prateći Akcioni plan za 2019.godinu.

Ženeva,  29. i 30. oktobar 2019. godine

Diskutovano na teme: „Politika razvoja ženskog preduzetništva“, „Fondovi za podršku razvoja ženskog preduzetništva“ i „Žene u biznisu“

Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Usvojeni Zaključci sa konsultativnog saslušanja na temu „Kako do najboljih rješenja u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  direktorom za Zapadni Balkan Vestminsterske fondacije za demokratiju Emilom Atanasovskim.

Predstavljeni Rezultati izvještaja urađenog u okviru Projekta „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i sigurnosti žena“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, održala je danas sastanak sa Kler Hatčinson, specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbjednost.             

Strana 3 od 13