Razmotren Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu

Evropski institut za rodnu ravnopravnost -  Kreiranje Onlajn programa za rodno osjetljive parlamente

Tema –  Porodice i inkluzivna društva

Razmotren Izvještaj o realizaciji za 2017.godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018)

Strana 3 od 8