petak, 21 jul 2017 15:00

Učešće predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost na konferenciji: "Žene u menadžmentu u Crnoj Gori"

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvovala je danas na konferenciji „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori – Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“, koju je organizovala Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Međunarodna organizacija rada (ILO), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća – Ministarstvo ekonomije i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore.

Na otvaranju Konferencije govorili/e su: generalna sekretarka Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Suzana Radulović, predstavnica Međunarodne organizacije rada (ILO) Katarina Crnjanski-Vlajčić, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost - Skupština Crne Gore Nada Drobnjak,  državna sekretarka - Ministarstva rada i socijalnog staranja Vukica Jelić, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Biljana Pejović, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća - Ministarstvo ekonomije Aleksandar Pavićević i predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore Ljubica Kostić-Bukarica.

Predsjednica Odbora na otvaranju Konferencije, između ostalog, saopštila je da je Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore u svom radu posvećen kreiranju ambijenta u kome će biti ostvarena rodna ravnopravnost, kao i unapređenju političkih i ekonomskih prava žena, ali i sigurnosti i ženskih prava uopšte.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi Unija poslodavaca Crne Gore, a finansira ga Međunarodna organizacija rada. Projekat Unije poslodavaca Crne Gore predstavlja dio projekta Međunarodne organizacije rada ”Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu”.