petak, 19 maj 2017 13:16

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak učestvuje na dvije konferencije u Kijevu

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, učestvuje na Regionalnoj konferenciji o ulozi parlamenata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i na Globalnoj konferenciji „Izgradnja povjerenja građana kroz otvorenost i angažovanje“, koje se održavaju od 18. do 20. maja u Kijevu, Ukrajina.

Na Regionalnoj konferenciji o ulozi parlamenata u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, predsjednica Odbora Nada Drobnjak, aktivno je učestvovala u radu panela - „Zastupanje, rodna ravnopravnost, otvorenost i neostavljati nikoga iza sebe“.

Na Konferenciji je istaknuto da svaka zemlja ima obavezu da sprovede Agendu 2030 i Ciljeve održivog razvoja (SDGs), da prati napredak i redovno izvještava globalnu zajednicu o rezultatima i izazovima. Ključni element u primjeni navedenih ciljeva je „nacionalizacija“, koja bi uzela u obzir specifične potrebe građana određene države, što podrazumijeva da se, umjesto primjene jednoobraznog pristupa, ciljevi održivog razvoja sprovode i prate primjenom indikatora prilagođenih pojedinim zemljama i njihovim razvojnim planovima i strategijama.

U raspravi je naglašeno da parlamenti imaju ključnu ulogu i jedinstvenu poziciju u predstavljanju različitih geografskih područja, socijalnih i etničkih grupa, političkih stavova i tradicija. Svaka od osnovnih uloga parlamenta: predstavnička, zakonodavna, budžetska i kontrolna mogu biti efikasno iskorišćene za pružanje podrške u sprovođenju ciljeva održivog razvoja. Stoga, uloga parlamenata je bitna u pogledu jačanja osjećaja posvećenosti ovim ciljevima, kao ciljevima od nacionalnog značaja, doprinoseći tako bržem napretku na putu razvoja. 

Na Globalnoj konferenciji „Izgradnja povjerenja građana kroz otvorenost i angažovanje“, čiji je domaćin Verkhovna Rada (Skupština Ukrajine),  biće razmotreno pitanje kako zakonodavna otvorenost može ojačati povjerenje javnosti u predstavničke institucije i izgraditi odgovarajuće zakonodavstvo za 21. vijek. Takođe, na konferenciji će biti riječi kako parlamenti mogu najbolje iskoristiti novu politiku zakonodavnog angažmana Partnerstva otvorenih vlada, kako bi razvili i primjenjivali zakonodavnu otvorenost. 

Ova konferencija okupila je visoke predstavnike parlamenata, vlada i nevladinih organizacija.