Print this page
srijeda, 18 decembar 2019 16:31

Održana 41. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o radu 

Odbor za rodnu ravnopravnost je na danas održanoj sjednici, sa aspekta svoje nadležnosti, razmotrio Predlog zakona o radu.

Nakon rasprave, Odbor je podržao Predlog ovog zakona i predložio Odboru za zdravstvo, rad i socijalna pitanja, kao matičnom Odboru, da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o radu.

Sjednici su prisustvovali: mr Zoran Ratković, generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Marina Vučićević, načelnica Direkcije za radne odnose u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Galerija fotografija